Beeld2

Manjari werkt aan kinderarbeidvrije zones in India

De Indiase organisatie Manjari werkt aan kinderarbeidvrije zones in Budhpura, een steengroevegebied in zuidoost-Rajasthan. Veel kinderen in dit gebied hakken kinderkopjes voor pleinen en straten in Europa en gaan niet naar school.

In 2015 bracht Manjari in kaart hoeveel kinderen in de projectdorpen wonen en of zij wel of niet naar school gaan. Van de 1168 kinderen tussen de 6 en 14 jaar bleken 609 kinderen niet naar school gaan. Dat heeft verschillende redenen. Analfabete ouders zijn zich niet altijd bewust van het nut van onderwijs, en de kwaliteit van het onderwijs op de scholen in Budhpura laat te wensen over. Dat leidt ertoe dat kinderen worden ingeschakeld om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Toch lukte het Manjari om 383 van de 609 werkende kinderen in 2015 uit het werk en naar school te krijgen. Ze motiveerden ouders om hun kinderen op school in te schrijven en er werden onderwijs­vrijwilligers aangesteld die kinderen naar school brengen en leerkrachten ondersteunen. Ook werd een kleine bibliotheek opgezet om kinderen te oriënteren op onderwijs.

Manjari pleit bij de overheid voor meer leerkrachten en een betere schoolinfrastructuur. Door de nog gebrekkige kwaliteit van het onderwijs, zoals overvolle klassen en weinig kindvriendelijke lesmethoden, bestaat het risico dat kinderen toch weer voortijdig uitvallen. Daarom blijft Manjari zich inzetten om het onderwijs in Budhpura te verbeteren.

Naast Stop Kinderarbeid dragen de bedrijven Beltrami en London Stone bij aan het project. Zij zorgen ervoor dat hun leveranciers van kinderkopjes geen kinderen meer laten werken. Ook dragen ze financieel bij aan het project. Voor meer informatie zie de blog No Child Left Behind.